Stichting Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen werkt aan goed en divers onderwijs voor elk kind in de buurt.

 

ANBI

 

 

RSIN nummer: 817011432. Beloningsbeleid: Stichting Kleurrijke Scholen heeft een onbezoldigd bestuur. 

 

Hieronder treft u de volgende documenten:

Beleidsplan van de stichting.

Verslag activiteiten van onze stichting over de jaren 2016, 2017 met tevens een vooruitblik voor 2018 en verder;

Balans over de jaren 2016 2017

Exploitatie van de jaren 2016 en 2017