Quick scan

De Quick Scan Kleurrijke School is een onderzoek naar de beginsituatie van een school die een gemengde bevolking wil. De Quick Scan brengt de knelpunten en de succesfactoren van de school in kaart en sluit af met een passend en praktisch advies.
 
Voor wie is de Quick Scan?
De Quickscan is een goed startpunt voor ouderinitiatieven die streven naar gemengdere scholen in de buurt. Ook ouderinitiatieven die al een tijdje lopen en een nieuwe impuls kunnen gebruiken, hebben baat bij een Quickscan.
 
Hoe werkt de Quick Scan?
Elke Quickscan heeft dezelfde basis: gestructureerde interviews met de directie, met ouders van de school en met ouders van het ouderinitiatief. Ook worden de schoolgids, de website en andere uitingen van de school bekeken. Daarnaast zijn er een aantal mogelijke aanvullingen om een compleet beeld te krijgen van de school, zoals interviews met partners van de school of buurtonderzoek.
 
Wat is het resultaat?
De school ontvangt een rapport met een beschrijving van de beginsituatie, de knelpunten, de succesfactoren en een praktisch advies, waar altijd een aantal quick wins onderdeel van uitmaken.