Veelgestelde vragen

 

Hoe begin ik een ouderinitiatief?
Als eerste kun je natuurlijk contact opnemen met de scholen in jouw wijk. Dat is sowieso slim om te doen als je wilt weten of de school die je op het oog hebt, inderdaad dé school is voor jouw kind. Kijk onder de knop schoolkeuze om te zien waar je allemaal op kunt letten bij het kiezen van een school.

 

Ik heb een groep ouders die samen naar een school willen, ik heb ideeën, maar hoe kom ik aan geld?
Om plannen uit te kunnen voeren heb je waarschijnlijk geld nodig. Vaak hebben gemeenten wel geld voor buurt- of bewonersinitiatieven, maar vinden ze dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het mengen en voor de promotie van scholen. Soms kun je toch een beroep doen op deze budgetten als je uitlegt dat jouw activiteiten wel gelinkt zijn aan de school, maar dat ze gericht zijn op de ouders in de buurt die (nog niet) gebonden zijn aan die school. Ouderinitiatieven hebben niet alleen effect op school, maar ook op de hele buurt. De ‘sociale cohesie’ wordt versterkt; mensen leren elkaar kennen en doen meer samen in een buurt. Scholen en schoolbesturen hebben zelf ook een promotiebudget voor bijvoorbeeld folders en informatieavonden. Over de inzet hiervan kun je met de schooldirecteur afspraken maken.

 

Mijn kinderen gaan nu naar school en ik merk: de contacten gaan niet vanzelf. Wat nu?
Als jullie school gemengd wil worden en blijven zullen uitstraling en inhoud moeten kloppen. Dat betekent een tandje extra erbij om contacten tussen ouders, kinderen en leerkrachten soepel te laten verlopen. Maar ook het benoemen van gevoeligheden en elkaars culturele gebruiken. Denk aan speelafspraken, verjaarspartijtjes, eetgewoonten maar ook aan 'vergadercultuur' en 'je aan je afspraak houden'. Om ergernis en afhaken te voorkomen is het als school en ouders belangrijk om hier extra alert op te zijn en deze zaken explicitiet te bespreken.