Stichting Kleurrijke Scholen

Stichting Kleurrijke Scholen werkt aan goed en divers onderwijs voor elk kind in de buurt.

Over Stichting Kleurrijke Scholen


This video explaining the core business of Kleurrijke Scholen Foundation has been subtitled in English. Follow this link.
 
 
Goed en bereikbaar onderwijs voor elk kind in de buurt
Stichting Kleurrijke Scholen is in 2006 opgericht door ouders uit heel Nederland om andere ouders te steunen bij het mengen van zwarte en witte buurtscholen. Ouders melden hun kinderen groepsgewijs aan bij scholen waardoor zo'n school na 2 tot 3 jaar weer een afspiegeling van de buurt wordt. Vaak gaat de onderwijskwaliteit omhoog, niet in de laatste plaats door de frisse en kritische groep ouders die de school op de voet volgt.
Zo worden scholen op een natuurlijke manier weer goede buurtscholen waardoor de ontwikkelingskansen voor alle kinderen toenemen. Gelukkig, want we hebben alle kinderen nodig!
 
Kwaliteit van het onderwijs
Stichting Kleurrijke Scholen wil samen met ouders werken aan goede buurtscholen en biedt daartoe een ondersteuningspakket aan scholen, gemeenten en andere belanghebbenden. Zo helpen wij scholen met het werven van leerlingen, organiseren we schoolkeuzevoorlichting, en geven we ouders een stem in lokaal onderwijsbeleid. Kijk voor een compleet overzicht van onze diensten op deze website.
 
Onze medewerkers
Stichting Kleurrijke Scholen is een netwerkorganisatie van onderwijsprofessionals met veel ervaring in het opzetten van grassroots-initiatieven rondom ouders, school en buurt. 
 
Onze stichting is een ANBI

Informatie vind u op deze pagina.