Informatie-avonden en gastspreker

 
 
 
Natuurlijk verzorgen wij graag een informatieavond of lezing over mogelijkheden om scholen weer buurtscholen te laten worden. Dat kan:
  • op school: voor geinteresseerde ouders en team
  • op bestuursniveau: voor schoolbesturen, gemeentebestuurders en raadsleden
  • op wijkniveau: voor scholen en wijkpartners die hun samenwerking willen versterken

Mail voor meer informatie naar info@kleurrijkescholen.nl en wij nemen contact met u op.