Voorbeeld ouderinitiatief

 

 

 

Voorbeeldinitiatief school De Egelantier Soest
In Soest zijn vier moeders begin 2008 gestart met een ouderinitiatief op De Egelantier. De school was voor meer dan 95% zwart. De gemeente was bereid begeleiding van Stichting Kleurrijke Scholen te betalen. Het ouderinitiatief heeft in samenwerking met het team en de directie veel werk verzet.

 

Activiteiten
Ze hebben o.a. een brochure gemaakt, een jaarlijks peuterfestival georganiseerd, gezorgd voor extra plaatsen in de naschoolse opvang, bij elke activiteit gezorgd voor een persbericht, een scholentocht georganiseerd, sloop- en bouwplannen van de gemeente kritisch bekeken en een maandelijkse nieuwsbrief geschreven. 

 

Resultaten
Na drie jaar zijn de kleutergroepen voor 30% gemengd. Het ouderinitiatief is van samenstelling gewijzigd. Het maakt nog steeds reclame voor de school en probeert ook in samenwerking met de directie het onderwijs nog aantrekkelijker te maken. Het muziekonderwijs wordt uitgebreid en er zijn plannen voor een hernieuwde samenwerking met de brede school partners voor naschoolse activiteiten. Het is echter spannend of het mengproces door zal zetten. Het leerlingenaantal in Soest neemt af en door bezuinigingen ondersteunt de gemeente activiteiten van het ouderinitiatief niet meer.
 
Voorbeeldinitiatief Quick Scan op basisschool De Windroos
Op basisschool De Windroos in Amersfoort werkte Stichting Kleurrijke Scholen al twee jaar samen met de directie om een ouderinitiatief te starten. De directeur aarzelde over een Quick Scan, waarbij de school volledig wordt doorgelicht. Uiteindelijk stemde de directeur toch toe. Haar reactie over het rapport en het advies was positief: “Wat ben ik hier blij mee. Zo hebben we veel ingrediënten voor onze tweedaagse. Het geeft veel stof tot nadenken. Ik ben wel geïnteresseerd in jullie nieuwe initiatief om de buurt te betrekken.” De directeur heeft inmiddels de presentatie over de school aangepast, treedt actief naar buiten en benadert de pers. De vervolgstap is dat de school aan de slag gaat met het project SchoolBuurt.